Rotary Klub Stari grad

Rotary klub Beograd Stari Grad, kao četvrti osnovani klub na teritoriji našeg glavnog grada odvijalo se u teškim uslovima i vrlo nepovoljnom okruženju. Inicijativu za osnivanje novog kluba dali su krajem januara 1999. godine pioniri u reosnivanju Rotari pokreta u Jugoslaviji, Dr Petar Rakin, Dr Dejan Čikara i Nikola Obradović. Osnovna namera je bila da se osnivanjem novog kluba nastavi sa širenjem rotarijanstva i da se u Rotari aktivnosti unesu neke nove ideje i programi. Inicijatori su smatrali da Beograd, kao glavni grad zemlje, ima uslova za osnivanje više klubova, slično mnogim velikim gradovima širom sveta.

Ovu Inicijativu su odmah podržali i članovi RK Beograd Svetislav Milovanović, Janoš Mesaroš, Milan Jevremović, Milan Dimitrijević, Jevrem Popović, Đuro Koruga i Slobodan Manola (značajno veći broj članova kluba je podržao inicijativu, ali se iz formalnih razloga nisu mogli pridružiti). Posle kraćih konsultacija, 9. marta 1999. godine formiran je Incijativni odbor za osnivanje novog Rotari kluba u Beogradu. Za predsednika Inicijativnog odbora izabran je Dr Petar Rakin.

Na ovom osnivačkom sastanku iznesen je niz predloga koji su se odnosili na efikasan rad budućeg Kluba, nove projekte, druženja, toleranciju, etičke principe, dobru volju i druge rotarijanske postulate. Dr Rakin je bio zadužen da o ovoj inicijativi informiše SEA administratora Pitera Guta kao i rukovodstvo RK Beograd. Sledeći sastanak Inicijativnog odbora bio je zakazan za 24. mart 1999. godine, ali je napad NATO alijanse na Jugoslaviju sve dalje aktivnosti odložio za više od dva meseca. Članovi incijativnog odbora nastavili su sa druženjem, a povremeni neoficijelni sastanci predstavljali su retke prijatne trenutke u surovom vremenu.Klubovi u okruženju, Beograd Singidunum i Zemun, pozdravili su osnivanje novog Kluba, a snažnu podršku nam je pružao i gospodin Peter Gut. Početkom jula, kada se nazirao kraj agresiji, održan je zajednički sastanak Upravnog odbora RK Beograd i Inicijativnog odbora novog Kluba na kome je dogovoreno da RK Beograd bude klub-sponzor i da ime novog kluba bude Beograd – Stari Grad. Svi prisutni su se saglasili da u novi Klub pređe najviše deset članova RK Beograd, a da kum Kluba bude Miodrag Zagorac, predsednik za 1998/1999. godinu.

Odmah potom 9. juna 1999. godine u prostorijama našeg uvaženog Svete Milovanovića, u Višegradskoj ulici 25, održana je Osnivačka skupština Rotari kluba Beograd Stari Grad na kojoj je usvojeno ime Kluba, teritorija na kojoj klub deluje, sedište Kluba i klubski statut. Pored toga izabran je Upravni odbor Kluba, Dr Petar Rakin postao je prvi predsednik a ing. Nikola Obradović je imenovan za sekretara. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Dejan Čikara, budući predsednik, Milan Dimitrijević i Sveta Milovanović, potpredsednici, Jevrem Popović, rizničar, Janoš Mesaroš, ceremonijar, a za predsednike komisija imenovani su Slobodan Manola, Đuro Koruga, Milan Jevremović i novi član Mirko Stojkov.U toku juna 1999. godine završene su sve aktivnosti vezane za članstvo novog Kluba u Rotari Internacionalu kao i poslovi na registraciji novog kluba kod nadležnih organa u Beogradu. Već 10. juna Klub podnosi prijavu za članstvo (Application for Membership in RI) zajedno sa listom članova osnivača (Roster List), a početkom jula Rotari Internacional imenuje naš Klub za Provisional Rotary Club “Beograd – Stari Grad”.

Prvi redovan sastanak, na prijavljenom mestu u Hotelu Kasina održan je 30. juna 1999. godine u 19. časova. Sredinom juna u članstvo su bili primljeni Mirko Stojkov, Miomir Stefanović, Dušan Bucalović i Sava Gašić, a na prvom zvaničnom sastanku 30. juna Kluba je bio ojačan sa Vidakom Maslovarićem, Vladimirom Babšekom, Dragoslavom Lekićem, Milivojem Tomaševićem, Radoslavom Petrovićem i Goranom Stefanovićem. Sredinom septembra Klubu se pridružuje Damir Isaković, a u novembru i Srboljub Milojević, Jovan Vojinović i Vladan Blagojević. Konačna lista osnivača kluba zatvorena je početkom decembra sa Milošem Pejovićem, Alešom Nepejhalom i Radislavom Čobaninom. Na kraju, uz insistiranje većeg broja članova Kluba, uz njegovu saglasnost, izabran je i Gordan Ranitović koji se članstvu predstavio još pre dva meseca.

Bord Rotari Internacionala je 31. avgusta 1999. godine doneo odluku o prijemu RK Beograd – Stari Grad u veliku Rotari porodicu, o čemu je Klub obavešten zvaničnim dopisom od 21. septembra 1999. godine. Na taj način završena je procedura osnivanja novog Kluba koji treba da nastavi svetle tradicije našeg rotarijanstva i stvori nove mostove prijateljstva sa rotarijancima širom sveta.Krajem novembra 1999. godine, direktnim telefonskim pozivom iz SAD, direktor RI Mario Grassi dao je predsedniku saglasnost da se 18. decembra 1999. godine uruči klubu Povelja (Čarter proslava) i obaveštenje da će u njegovo ime Povelju klubu predati prvi predsednik R.K. Beograd, g-din Dragan Brajer.

U svom relativno kratkom životu, R.K. Beograd – Stari Grad je pristupio intenzivnim rotarijanskim aktivnostima. Uz pomoć Petera Gut-a uspostavljene su veze sa Rotari Klubovima Švajcarske i završen je veliki humanitarni projekat – transfer i predaja specijalnih sanitetskih vozila bolnicama i ambulantama u Srbiji kojima je to bilo najpotrabnije. R.K. Beograd – Stari Grad je uspeo da dobije dva vozila i da ih usmeri na svoje “štićenike” kojima su takva vozila bila urgentno potrebna. Jedno vozilo je upućeno Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a, Beograd, za njihove komunikacije sa ambulantom u Kosovu Polju, kao i za sve ostale terenske potrebe. Drugo vozilo je upućeno Specijalnoj bolnici za plućne i očne bolesti i tuberkulozu OZREN, kod Sokobanje. Klub se takođe u saradnji sa švajcarskim R.K. Bern – Christoffel angažovao na transferu humanitarnih pošiljki za “Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine”. Zatim Klub je počeo sa pripremama za predaju pomoći Rotari klubova Rumunije u lekovima namenjenim dečijoj populaciji u Srbiji (Beograd i Kosovo), međutim, ta aktivnost je kasnije preneta na R.K. Beograd.

Klub je sada razmatra i jedan veliki međunarodni Rotari projekt (ANTI STRES PROJEKAT), ali on još uvek nije dobio konačnu fizionomiju.

Dr Petar Rakin
Predsednik 1999/2000Rotari klub Beograd – Stari Grad