Pridruži se

PRIDRUŽI SE ROTARI POKRETU
Rotari je jednako otvoren za osobe oba pola koje su navršile trideset godina starosti i koje ispunjavaju kriterijume za članstvo. Osnovni kriterijumi su da je osoba vrhunski profesionalac i lider i svojoj struci, kao i da poseduje visoke moralne standarde i da poštuje najviše etičke vrednosti.

Kontaktirajte sekretarijat Rotary distrikta 2483 i raspitajte se za Rotari klub u vašoj okolini.

Molimo vas da uredno popunite formu u nastavku i nakon nekoliko dana kontaktiraće vas sekretarijat Rotari Distrikta 2483.